Maj 132019
 

Tczew, dnia 09.05.2019r.

Sygn. akt I Ns 373/11

              Ogłoszenie


  W związku ze złożeniem przez Powiat Tczewski - DPS w Damaszce do depozytu sądowego należności po zmarłym w dniu 21.04.2010r. w Damaszce Robercie Narkiewiczu w kwocie 446,56 zł Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny zobowiązuje do złożenia skutecznie (solidarnie ze wszystkimi spadkobiercami) wniosku o wypłacenie z depozytu sądowego w/w świadczenia i wykazania uprawnienia do złożonego depozytu – w terminie 3 lat od dnia doręczenia wezwania – pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu na rzecz Skarbu Państwa. (Do wniosku należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku, lub wskazać sygnaturę akt postępowania spadkowego tut. sądu). 

 Posted by at 13:21
Przejdź do paska narzędzi