Maj 132019
 

Tczew, dnia 13.05.2019r.

Sygn. akt I Ns 370/11

Ogłoszenie

 Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 370/11 z wniosku Powiatu Tczewskiego- Domu Pomocy Społecznej w Damaszce zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.357,34 zł należącej do Pawła Seikowskiego zmarłego w dniu 04.06.2010r. w Starogardzie Gdańskim, która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 13:23
Przejdź do paska narzędzi