Maj 132019
 

Tczew, dnia 13.05.2019r.

Sygn. akt I Ns 325/11

Ogłoszenie

 Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 325/11 z wniosku Powiatu Tczewskiego- Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.852,89 zł należącej do Franciszka Brzózki zmarłego w dniu 30.01.2011r. w Tczewie , która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 13:23
Przejdź do paska narzędzi