Maj 132019
 

Tczew, dnia 09.05.20189.

Sygn. akt I Ns 248/11

Ogłoszenie

W związku ze złożeniem przez Gminę Miejską Tczew- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie do depozytu sądowego należności po zmarłej w dniu 07 stycznia 2011r. w Tczewie Jadwidze Miżdal w kwocie 2.315,07 zł Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny zobowiązuje do złożenia skutecznie (solidarnie ze wszystkimi spadkobiercami) wniosku o wypłacenie z depozytu sądowego w/w świadczenia i wykazania uprawnienia do złożonego depozytu – w terminie 3 lat od dnia doręczenia wezwania – pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu na rzecz Skarbu Państwa. (Do wniosku należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku, lub wskazać sygnaturę akt postępowania spadkowego tut. sądu).

 Posted by at 13:25
Przejdź do paska narzędzi