Maj 132019
 

Tczew, dnia 09.05.2019r.

Sygn. akt I Ns 245/11

Ogłoszenie

 Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 245/11 z wniosku Gminy Miejskiej Tczew- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.593,07 zł należącej do Leokadii Michalak zmarłej w dniu 04 czerwca 2007r. w Tczewie, która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 13:27
Przejdź do paska narzędzi