Kwi 042019
 

Sąd Rejonowy w Tczewie

Dnia 04.04.2019 r.

Sygn. akt I Ns 563/17

O G Ł O S Z E N I E

Ustanowiono kuratora w osobie Monika Raczyńska – Kalinowska adres do korespondencji ul. Kołłątaja 6 83-110 Tczew do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Tczewie

uczestnika Waldemara Jana Gojko

w sprawie z wniosku Sabiny Przeklasa z udziałem Aleksandra Gojko, Waldemara Gojko

Sygn. akt I Ns 563/17

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

 Posted by at 14:14
Przejdź do paska narzędzi