Mar 112019
 

Tczew, dnia 11.03.2019r.

Sygn. akt I Ns 345/10

Ogłoszenie

 Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 345/10 z wniosku Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty  6.121,14 zł należącej do Andrzeja Zbigniewa Wrońskiego  zmarłego  w dniu 20.05. 2009 r. w Starogardzie Gdańskim , która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym),

 Posted by at 11:50
Przejdź do paska narzędzi