Mar 112019
 

Tczew, dnia 11.03.2019r.

Sygn. akt I Ns 344/10

Ogłoszenie

 Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 344/10 z wniosku Powiatu Tczewskiego – Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty  342,66 zł należącej do Janusza Stella  zmarłego  w dniu 25.06. 2007 r. w Starogardzie Gdańskim , która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym),

 Posted by at 12:13
Przejdź do paska narzędzi