Lut 152019
 

Sygn. akt I Co 2109/17

ZARZĄDZENIE

Dnia 31.01.2019 roku
Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny
Starszy Referendarz Sądowy Tomasz Ginter
po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2019 r. w Tczewie
na posiedzenie niejawnym
sprawy z wniosku Piotra Bogdanowicza
o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Rozalii Mokwy

zarządza:

ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Rozalii Mokwy kuratora w osobie pracownika tutejszego sądu Anny Masowa, celem reprezentowania praw dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego prz Sądzie Rejonowym w Tczewie Andrzeja Zakrzewskiego sygn. KM 426/17;
obwieszczenie o ustanowieniu kuratora wywiesić przez okres jednego miesiąca w budynku tut. Sądu oraz w lokalu Urzędu Gminy Tczew i umieścić na stronie internetowej ogłoszeń tut. Sądu;
uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi od upływu miesiąca od chwili wywieszenia w/w obwieszczeń.

 Posted by at 13:21
Przejdź do paska narzędzi