Gru 062018
 

Sygn. akt I Ns 630/16 

OGŁOSZENIE 

Sąd Rejonowy w Tczewie zawiadamia, iż w dniu 24 listopada 2017 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 630/16 wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Krystynie Danowskiej, zmarłej w dniu 29 września 2014  r. w Starogardzie Gdańskim, ostatnio stale  zamieszkałej w Tczewie, ul. Kozia 2B/23 w Tczewie. Sąd poucza, iż każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo jest wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Tczew, 9 listopada 2018r.

 Posted by at 10:08
Przejdź do paska narzędzi