Gru 062018
 

Dnia 5 grudnia 2018 r.

Sygn. akt I Ns 339/18

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygnatura akt  I Ns 339/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Hartunie, w skład spadku wchodzi między innymi nieruchomość położona w Tczewie przy ulicy Aleja Zwycięstwa 15 C/2, zapisanej w księdze wieczystej GD1T/00035731/9, Sąd wzywa, aby wszyscy zainteresowani zgłosili i udowodnili swoje prawa do spadku w terminie 3 miesięcy od opublikowania ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięciu w postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku.

 Posted by at 09:52
Przejdź do paska narzędzi