Lis 202018
 

Dnia 20 listopada 2018 r.

Sygn. akt I Ns 656/18

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 656/18 toczy się postępowanie z wniosku Powiatu Tczewskiego o złożenie do depozytu sądowego kwoty 8816,21 zł należącej do zmarłej w dniu 07.10.2017 r. w Tczewie Renaty Szymańskiej, ostatnio zamieszkałej w Stanisławiu nr 31. Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu”.

 Posted by at 12:16
Przejdź do paska narzędzi