Paź 052018
 

Tczew, dnia 05 października 2018 r.

 

Sygn. akt I Ns 304/10

Dep. 8/18

W E Z W A N I E

            Sąd Rejonowy w Tczewie wzywa do odbioru depozytu sądowego nr 8/18 złożonego do depozytu sądowego ustanowionego zgodnie z treścią prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Tczewie z dnia 30 grudnia 2010 r. w postaci:

  1. Dywan 170×230,
  2. Stolik okolicznościowy,
  3. Golarka Philips 5812,
  4. Odkurzacz Progres PC 3702,
  5. Radio Sonic NL-2037_JW,
  6. Zegarek,
  7. Roleta Mini Uni 80×150 Mix – 3 szt.,
  8. Inhalator Intec CO O2WZ

– w terminie trzech lat od dnia wywieszenia niniejszego wezwania na tablicy informacyjnej, tj. od dnia 05 października 2018 r.

Osoby uprawnione powinny zgłosić się do pokoju 25.

 

Jednocześnie poucza się, iż nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkuje orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu na własność Skarbu Państwa.

 

Na zarządzenie sędziego

 

 

 

 

 

 

 

 Posted by at 11:30
Przejdź do paska narzędzi