Paź 032018
 

Sygn. akt I Ns 187/18                                             Tczew, dn. 3 października 2018r.

 O G Ł O S Z E N I E

W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 187/18 toczy się postępowanie z wniosku Małgorzaty Kamińskiej o złożenie do depozytu sądowego kwoty 671,36 zł należącej do   Teresy Grabowskiej, zmarłej w dniu 8.02.2018 r. w Bielawkach, ostatnio zamieszkałej w Bielawkach. Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu.

 

 Posted by at 09:02
Przejdź do paska narzędzi