Wrz 102018
 

Sygn. akt I Ns 263/17

Tczew, dnia 13 sierpnia 2018 r.

 

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Tczewie ogłasza, że w dniu 27 czerwca 2017 r. sąd wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Edwardzie Prystupa, PESEL 23092900856 ostatnio zamieszkałym 83-221 Osiek, przy ul. Karszanek 35c, zmarłym w dniu 21 września 2015 r.

 

P O U C Z E N I E

Sąd poucza, że spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobiorca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 Posted by at 08:30
Przejdź do paska narzędzi