Wrz 102018
 

Sygn. akt I Ns 597/17

Tczew, 10 września 2018 r.

 OGŁOSZENIE

W  Sądzie Rejonowym w Tczewie w I Wydziale Cywilnym, w sprawie sygn. akt I Ns 597/17  w dniu 3 lipca 2018 r. zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Zofii Michalskiej z domu Słupczewskiej, PESEL  38071706707, zmarłej dnia 14 kwietnia 2017 r. w Tczewie, ostatnio stale zamieszkałej w Zajączkowi 25b/2, 83-111 Miłobądz,

Sąd poucza, że spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 Posted by at 13:40
Przejdź do paska narzędzi