Wrz 062018
 

Sygn. akt I Ns 321/17

Tczew, 6 września 2018 r.

 OGŁOSZENIE

1.      W  Sądzie Rejonowym w Tczewie  w I Wydziale Cywilnym, w sprawie sygn. akt I Ns 321/17  w dniu 29 czerwca 2018 r. zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Urszuli Marii Czubek, PESEL  50061601584, zmarłej dnia 30 sierpnia 2015 r. w Starogardzie Gdańskim, ostatnio stale zamieszkałej w Tczewie,

2.      Uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 Posted by at 09:26
Przejdź do paska narzędzi