Sie 292018
 

Tczew, dnia 16 sierpnia 2018 r.

Sygn. Akt I Ns 178/17

OGŁOSZENIE

 „ W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 178/17 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Gertrudzie Noga, zmarłej w dniu 1 kwietnia 2009 r. w Tczewie i tam ostatnio stale zamieszkałej. W skład spadku wchodzi nieruchomość –lokal mieszkalny w Tczewie. Sąd wzywa, aby wszystkie osoby zainteresowane zgłosiły i udowodniły swoje prawa do spadku, w terminie 3 m-cy od opublikowania ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

 

 Posted by at 07:59
Przejdź do paska narzędzi