Sie 282018
 

Dnia 28 sierpnia 2018 r.

Sygn. akt I Ns  545/17

OGŁOSZENIE

 „Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 545/17 z wniosku Powiatu Tczewskiego – Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1928,94 zł należącej do Henryka Mariana Trowskiego zmarłego  w dniu  2 listopada 2016 r. w Tczewie, która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym),

 

                                                          

 

 

     

 

 

 

 

 

 Posted by at 10:19
Przejdź do paska narzędzi