Sie 072018
 

Tczew, dnia 7 sierpnia 2018 r.

Sygn. Akt I Ns 51/18

OGŁOSZENIE

„ W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 51/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Cyjak, zmarłym w dniu 12 stycznia 2016 r. w Majewie. Sąd wzywa, aby wszystkie osoby zainteresowane zgłosiły i udowodniły swoje prawa do spadku, w terminie 3 miesięcy od opublikowania ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”

 

 

 Posted by at 12:31
Przejdź do paska narzędzi