Sie 022018
 

Sygn. akt I Ns 183/17

Tczew, 2 sierpnia 2018 r.

OGŁOSZENIE

 1. W Sądzie Rejonowym w Tczewie  w I Wydziale Cywilnym, w sprawie sygn. akt I Ns 183/17  w dniu 29 czerwca 2018 r. zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Sabinie Święcikowskiej, PESEL  57123107147, zmarłej dnia 30 stycznia 2015 r. w Wielkich Walichnowach, ostatnio stale zamieszkałej w Wielkich Walichnowach.
2. Uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 Posted by at 11:40
Przejdź do paska narzędzi