Lip 062018
 

Tczew, dnia 05 lipca 2018 r.

Sygn. akt I Ns 378/14

Ogłoszenie

         Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 378/14 z wniosku Powiatu Tczewskiego – Domu Pomocy Społecznej w Rudnie zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwot 1.655,65 zł oraz 1.087,34 zł a także ruchomości należących do Marka Szybalskiego, zmarłego w dniu 06 marca 2014 r. w Rudnie, ostatnio zamieszkałego w Rudnie. Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu.

 Posted by at 09:15
Przejdź do paska narzędzi