Lip 022018
 

Tczew, 02 lipca 2018 r.

Sygn. akt I Ns 541/18

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 541/17 z wniosku Powiatu Tczewskiego – Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4049,11 zł należącej do Renaty Haliny Łepek zmarłej w dniu 23 lutego 2017 r. w Pelplinie, która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym),

 Posted by at 13:45
Przejdź do paska narzędzi