Cze 222018
 

Sygn. akt I Ns 13/18                                                   Tczew, dn. 19 czerwca 2018r.

 

O G Ł O S Z E N I E

W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 13/18 toczy się postępowanie z wniosku PKP Polskie Linie  Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie o złożenie do depozytu sądowego kwoty 40,74 zł tytułem odszkodowania za wywłaszczoną działkę nr 44/71 (KW GD1T/00022227/2 Sądu Rejonowego w Tczewie ). Sąd wzywa właścicieli, współwłaścicieli lub spadkobierców by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając swoje prawa, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu.

 

 

 Posted by at 09:00
Przejdź do paska narzędzi