Cze 132018
 

Sygn. akt I Ns 293/18                                                                             Tczew, dn. 12 czerwca 2018r.


O G Ł O S Z E N I E

    W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 293/18 toczy się postępowanie z wniosku Syndyka Masy Upadłości Korporacji Finansowo-Przemysłowej JURAND-2 sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowej Iwicznej o złożenie do depozytu sądowego kwoty 4421,10 zł należącej do Dariusza Jana Tomaszewskiego. Sąd wzywa wierzyciela lub jego następców prawnych by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu.

 

 

 

 Posted by at 10:55
Przejdź do paska narzędzi