Cze 132018
 

Sygn. akt I Ns 280/18                                                        Tczew, dn. 12 czerwca 2018r.

O G Ł O S Z E N I E

    W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 280/18 toczy się postępowanie z wniosku Powiatu Tczewskiego o złożenie do depozytu sądowego kwoty 19730,20 zł należącej do Brygidy Baran zmarłej w dniu 19 sierpnia 2017 r. w Tczewie, ostatnio zamieszkałej w Stanisławiu. Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu.

 

 

 Posted by at 10:56
Przejdź do paska narzędzi