Maj 102018
 

Dnia 10.05.2018r.

Syg.akt I Ns 535/17

O G Ł O S Z E N I E

   „Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 535/17 z wniosku Powiatu Tczewskiego – Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 274,71 zł należącej do Jadwigi Krystyny Kamrowskiej zmarłej w dniu 21 stycznia 2017 r. w Starogardzie Gdańskim, która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis)

 Posted by at 10:50
Przejdź do paska narzędzi