Maj 072018
 

Sygn. I Ns 138/18

Tczew, dnia 07.05.2018

O G Ł O S Z E N I E

 

W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 138/18 toczy się postępowanie z wniosku Powiatu Tczewskiego o złożenie do depozytu sądowego kwoty 4060,11 zł należącej do Franciszka Żakowskiego zmarłego w dniu 5 września 2017 r. w Tczewie, ostatnio zamieszkałego w Damaszce. Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu.

 Posted by at 12:18
Przejdź do paska narzędzi