Maj 072018
 

Sygn. akt I Ns 129/18

Tczew, dn. 7 maja 2018r.

 O G Ł O S Z E N I E

    W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 129/18 toczy się postępowanie z wniosku Powiatu Tczewskiego o złożenie do depozytu sądowego kwoty 957,59 zł należącej do Krzysztofa Miotk zmarłego w dniu 1 września 2017 r. w Damaszce, ostatnio zamieszkałego w Damaszce. Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu.

 Posted by at 12:37
Przejdź do paska narzędzi