Maj 072018
 

Sygn. akt I Co 2109/17

ZARZĄDZENIE

Dnia 20.02.2018 roku

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny

Starszy Referendarz Sądowy Tomasz Ginter

po rozpoznaniu w dniu 20 luty 2018 r. w Tczewie

na posiedzenie niejawnym

sprawy z wniosku Piotra Bogdanowicza

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Rozalii Mokwy

zarządza:

  1. obwieszczenie o ustanowieniu kuratora wywiesić przez okres jednego miesiąca w budynku tut. Sądu oraz w lokalu Urzędu Gminy Tczew i umieścić na stronie internetowej ogłoszeń tut. Sądu;
  2. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Rozalii Mokwy kuratora w osobie pracownika tutejszego sądu Pauliny Kurowskiej, celem reprezentowania praw dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego prz Sądzie Rejonowym w Tczewie Andrzeja Zakrzewskiego sygn. KM 426/17;
  3. uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi od upływu miesiąca od chwili wywieszenia w/w obwieszczeń.

 

 

 Posted by at 11:51
Przejdź do paska narzędzi