Kwi 302018
 

Sąd Rejonowy w Tczewie
Dnia 26 kwietnia 2018r.
Sygn. akt I Co 162/18

O G Ł O S Z E N I E

Na mocy art. 144 k.p.c. Ustanowiono kuratora w osobie:
1)Emili Szynwelskiej-Żołnowskiej Sąd Rejonowy w Tczewie do zastępowania w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Andrzeja Zakrzewskiego sygn. KM 437/17, dłużniczki Pauliny Kaczmarzyk ostatnio zamieszkałej w Tczewie, ul. Łazienna 11/6
2) Anny Masowa Sąd Rejonowy w Tczewie do zastepowania w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Andrzeja Zakrzewskiego sygn. KM 437/17, dłużnika Marcina Gnatowskiego ostatnio zamieszkałego w Tczewie ul. Aleja Zwycięstwa 3A/8
w sprawie z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędnościowej Banku Polskiego S.A z udziałem Pauliny Kaczmarzyk oraz Marcina Gnatowskiego.

Sygn. akt Co 162/18

 Posted by at 09:47
Przejdź do paska narzędzi