Lut 152018
 

Sąd Rejonowy w Tczewie Dnia 15.02.2018 r.

Sygn. akt I Ns 521/17

O G Ł O S Z E N I E

Ustanowiono kuratora w osobie Renaty Dybowskiej adres do korespondencji  ul. Kołłątaja 6 83-110 Tczew do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Tczewie

uczestnika Mariusza Janusza Omieljańczyka

w sprawie z wniosku Krystyny Omieljańczyk o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Omieljańczyku

Sygn. akt I Ns 521/17

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posted by at 10:17
Przejdź do paska narzędzi