Lut 132018
 

Dnia 13 lutego 2018 r.

Sygn. akt I Ns  537/17

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 537/17 z wniosku Powiatu Tczewskiego – Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 979,99  zł należącej do Stanisławy Stawskiej zmarłej w dniu 24 kwietnia 2017 r. w Pelplinie, która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 

 

 

 

       

 

 

                                                           

 

 

 

 

 Posted by at 14:43
Przejdź do paska narzędzi