Lut 132018
 

Dnia 13 lutego 2018 r.

Sygn. akt I Ns 45/17

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 45/17 z wniosku Powiatu Tczewskiego – Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 657,70 zł należącej do  Jana Władysława Pawlikowskiego zmarłej w dniu 12 listopada 2015 r. w Pelplinie, która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 14:23
Przejdź do paska narzędzi