Lut 122018
 

Tczew, dnia 9 lutego 2018 r.

Sygn. Akt I Ns 468/17

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 468/17 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Dobek, zmarłej w dniu 8 lutego 2015 r. w Pelplinie, ostatnio stale zamieszkałej w Pelplinie. W skład spadku wchodzi mieszkanie w Bydgoszczy i środki pieniężne. Sąd wzywa, aby wszystkie osoby zainteresowane zgłosiły i udowodniły swoje prawa do spadku, w terminie 3 m-cy od opublikowania ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

 Posted by at 12:13
Przejdź do paska narzędzi