Sty 242018
 

Tczew, dnia 4 stycznia 2018 r.

Sygnatura akt I Ns 668/17

 

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Tczewie w I Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt I Ns 668/17, złożono wykaz inwentarza po Stanisławie Jakubczak, zmarłym dnia 28.02.2013 r. W Tczewie, ostatnio stale zamieszkałym w Pelplinie.

Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 Posted by at 10:55
Przejdź do paska narzędzi