Sty 102018
 

Sygn. akt I Ns 828/17                                                                                  Tczew, dnia 9.01.2018 r.

OGŁOSZENIE

            W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 828/17 toczy się postępowanie z wniosku Powiatu Tczewskiego o złożenie do depozytu sądowego kwoty 2725,94 zł należącej do  Zdzisława Krawczyk zmarłego w dniu 9.03.2017 r. w Tczewie, ostatnio zamieszkałego w Damaszce. Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu

 Posted by at 09:33
Przejdź do paska narzędzi