Sty 102018
 

Sygn. akt I Ns 825/17                                                                                  Tczew, 9 stycznia 2018 r.

OGŁOSZENIE

             W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 825/17 toczy się postępowanie z wniosku Powiatu Tczewskiego o złożenie do depozytu sądowego kwoty 890,74 zł należącej do Józefa Pilarczyk zmarłego w dniu 20.08.2017 r. w Tczewie, ostatnio zamieszkałego w Damaszce. Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu.

 Posted by at 09:32
Przejdź do paska narzędzi