Sty 102018
 

Sygn. akt. I Ns 819/17                                                                      Tczew, 9 stycznia 2018 r.

OGŁOSZENIE

            W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 819/17 toczy się postępowanie z wniosku Powiatu Tczewskiego o złożenie do depozytu sądowego kwoty 1354,49 zł należącej do Andrzeja Okońskiego zmarłego w dniu 28.06.2017 r. w Tczewie, ostatnio zamieszkałego w Damaszce. Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu

 Posted by at 09:34
Przejdź do paska narzędzi