Sty 102018
 

Sygn. akt I Ns 742/17                                                                                  Tczew, 19.12.2017 r.


OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 742/17 toczy się postępowanie z wniosku Andrzeja Syldatk o złożenie do depozytu sądowego łącznej kwoty 0,34 zł, obejmującej kwoty: 0,14 zł –  należącej do Ubezpieczalni Krajowej w Poznaniu, natomiast 0,20zł – należącej do Leona Smolińskiego i Władysława Smolińskiego. Sąd wzywa następców prawnych, osoby wyżej wskazane lub ich potencjalnych spadkobierców by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu.

 

 Posted by at 09:31
Przejdź do paska narzędzi