Gru 132017
 

Sygn. akt I Ns 699/17

Tczew, 13 grudnia 2017 roku

Ogłoszenie

  1. W trybie art. 6381 par. 2 i par. 3 kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 27.09.2017 r. został złożony wykaz inwentarza po Zygmuncie Tworzowskim PESEL 31061407875, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Subkowy, zmarłym w dniu 10 grudnia 2016 r.

  2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

 Posted by at 11:20
Przejdź do paska narzędzi