Gru 132017
 

Dnia 4 grudnia 2017 r.

Sygn. akt I Ns 168/17

O G Ł O S Z E N I E

Na mocy art. 144 k.p.c. Ustanowiono kuratora w osobie Anny Masowej pracownika Sądu  Rejonowego w Tczewie, adres korespondencyjny: Sąd Rejonowy w Tczewie  Oddział Administracyjny, ul. Kołłątaja 6, 83-110 Tczew, kuratorem procesowym  dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki
Danuty Jolanty Akerman, ostatnio zamieszkałej ul. Wojska Polskiego, 19/2, 83-110 Tczew

w sprawie z wniosku Banku Handlowego w Warszawie Spółki Akcyjnej o  stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Soboń.

Sygn. akt I Ns 168/17

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

 Posted by at 11:17
Przejdź do paska narzędzi