Gru 132017
 

Sygn. akt I Ns 456/17

Dnia 13 grudnia 2017 roku

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 456/17 toczy się postępowanie z wniosku Alicji Aszyk o złożenie do depozytu sądowego kwoty 1030,54 zł należącej do zmarłej w dniu 18.04.2017 r. w Bielawkach Renaty Elżbiety Holzer, ostatnio zamieszkałej w Bielawkach w Domu Pomocy Społecznej. Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu.

 Posted by at 12:44
Przejdź do paska narzędzi