Gru 112017
 

Sygn. akt. I Ns 168/17

Ogłoszenie

„W Sądzie Rejonowym w Tczewie, w sprawie prowadzonej pod sygnaturą I Ns 168/17, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Soboniu, ostatnio zamieszkałym w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 19/2, zmarłym w dniu 15 maja 2010 r. W skład spadku wchodzi dług wobec Banku Handlowego w Warszawie Spółki Akcyjnej z tytułu pożyczki gotówkowej. Sąd wzywa, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia opublikowania ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

Tczew, dnia 13 listopada 2017 r.

 Posted by at 11:16
Przejdź do paska narzędzi