Gru 042017
 

Sygn. akt. I Ns 616/17

Tczew, dnia 4.12.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 616/17 toczy się postępowanie z wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Zdobycz” w Likwidacji o złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.280,50 zł należącej do Jana Lisewskiego zmarłego w dniu 10.05.2017 r., ostatnio zamieszkałego w Gniewie, Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu.

 Posted by at 13:57
Przejdź do paska narzędzi