Lis 222017
 

Sygn. akt I Ns 279/16

ZARZĄDZENIE

Dnia 15.11.2017 roku

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny

Starszy Referendarz Sądowy Tomasz Ginter

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2017 w Tczewie

na posiedzenie niejawnym

sprawy z wniosku Marii Hillar

z udziałem Piotra Hillar, Zbigniewa Hillar, Grażyny Hinz, Krystyny Kozak, Mariusza Kozak, Marioli Köster, Zofi Hillar, Ireny Marii Hillar

o stwierdzenie nabycia spadku

w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Ireny Marii Hillar

zarządza:

  1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Ireny Marii Hillar kuratora w osobie pracownika tutejszego sądu Magdaleny Gelińskiej, celem reprezentowania jego praw w niniejszym postępowaniu;

  2. obwieszczenie o ustanowieniu kuratora wywiesić w budynku tut. Sądu, ujawnić na stronie internetowej sądu oraz w Urzędzie Miasta Tczewa przez okres jednego miesiąca.

 Posted by at 12:39
Przejdź do paska narzędzi