Lis 092017
 

Tczew, dnia 9 listopada 2017 roku

Sygnatura akt I Ns 700/17

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 700/17 toczy się postępowanie z wniosku Powiatu Tczewskiego o złożenie do depozytu sądowego kwoty 25.266,41 zł oraz kwoty .141,43 zł należącej do Wiesława Szkoda zmarłego w dniu 03.09.2017 r. w Wielkich Wyrębach, ostatnio zamieszkałego w Wielkich Wyrębach 23. Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”.

 Posted by at 09:46
Przejdź do paska narzędzi