Lis 072017
 

Tczew, dnia 07.11.2017 r.

Sygn. Akt I Ns 81/13

Ogłoszenie

W związku ze złożeniem przez Powiat Tczewski DPS w Rudnie do depozytu sądowego należności Andrzeja Słomińskiego w kwocie 477,09 zł, Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny, zobowiązuje do złożenia skutecznie (solidarnie ze wszystkimi spadkobiercami) wniosku o wypłacenie z depozytu sądowego w/w świadczenia i wykazania uprawnienia do złożonego depozytu – w terminie 3 lat od dnia doręczenia wezwania – pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu na rzecz Skarbu Państwa. (Do wniosku należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku, lub wskazać sygnaturę akt postępowania spadkowego tut. sądu).

 Posted by at 10:56
Przejdź do paska narzędzi