Lis 032017
 

Tczew, 02.11.2017 r.

Sygn. akt I Ns 615/17

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 615/17 toczy się postępowanie z wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Zdobycz” w Likwidacji o złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.213,23 zł należącej do  Mariana Górskiego zmarłego w dniu 01.09.2015 r., ostatnio zamieszkałego w Gniewie, Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”.

 

 

 

 

 Posted by at 11:12
Przejdź do paska narzędzi