Lis 032017
 

Tczew, dnia 2 listopada 2017 r.

Sygn. Akt I Ns 430/17

Sąd Rejonowy
w Tczewie

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 430/17 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Tomaszu Pawle Liedtke, synu Bogumiła Liedtke i Marianny Liedtke, zmarłym w dniu 17 marca 2017 r. w Tczewie, ostatnio stale zamieszkałym w Tczewie. Sąd wzywa, aby wszystkie osoby zainteresowane zgłosiły i udowodniły swoje prawa do spadku, w terminie 3 m-cy od opublikowania ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

 Posted by at 14:16
Przejdź do paska narzędzi